Par vizuālās programmēšanas pulciņu


2018./2019. mācību gadā Mākslinieciskās jaunrades centrā „Praktiskās estētikas skola” darbu uzsāka jauns interešu izglītības pulciņš – “Vizuālā programmēšana”.

Šis pulciņš paredzēts skolēniem no 3. līdz 6. klasei. Sākotnēji skolēni tika sadalīti divās grupās. Vienā grupā pārsvarā 3. un 4., otrā - 5. un 6. klašu skolēni. Tomēr turpmākajā darbā pierādījās, ka ne jau bērnu vecums nosaka to, cik sarežģītas zināšanas viņi spēj apgūt, bet gan viņu attieksme pret mācībām - ieinteresētība un regulārs darbs.

Attēls: 1. grupa strādā pie datoriem

Katrā grupā ir līdz 15 skolēnu. Mācību gada laikā grupu sastāvs nedaudz mainījās, jo daži pārtrauca mācības, bet viņu vietā pieteicās citi, jo gribētāju netrūka. Nodarbības katrai grupai notiek divas reizes nedēļā pa 2 mācību stundām, un tas ir pietiekami daudz, lai gada laikā iemācītos labi izmantot “Scratch” programmēšanas valodu – patstāvīgi prastu izveidot animācijas filmas, vidēji sarežģītas programmas un spēles.

Septembrī un oktobrī vairākas nodarbības tika veltītas vizuālajai programmēšanai Code.org vidē, lai pulciņa dalībnieki vienkāršotā veidā apgūtu programmu veidošanas pamatus ar komandu blokiem un gūtu priekšstatu par programmēšanas pamatiem – cikliem, zarošanos un mainīgajiem. Lielākais uzsvars tika likts tieši uz “Scratch” programmēšanas apguvi. Mācību gada noslēgumā apskatīsim, kā skolēnu līdz šim apgūto var pārnest uz citām programmēšanas valodām un programmām, piemēram, 3D projektēšanu tinkercad.com Codeblocks.

Lielai daļai skolēnu šis pulciņš ir radījis interesi par programmēšanu un lietderīgu IT izmantošanu, un būs labs pamats, lai nākotnē apgūtu aizvien sarežģītākas zināšanas un prasmes.

Uģis Krūkliņš (Vizuālās programmēšanas skolotājs)